Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2021 m. vasario 8 d.Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Updated - Guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (coronavirus) pandemic