Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated - Hearing: The organisation of resilient health and social care following the COVID-19 pandemic (20 October 2020, 10.00-12.00 CET)