Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem9 aprīlis 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Updated Implementation Rolling Plan - Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746