Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa9 kwiecień 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Updated Implementation Rolling Plan - Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746