Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated Implementation Rolling Plan - Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746