Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 január 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated - Notice to business operators in the field of regulation (EU) no 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products