Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Updated rolling plan - Implementation of the Regulation on health technology assessment (May 2022)