Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa19 maj 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Updated rolling plan - Implementation of the Regulation on health technology assessment (May 2022)