Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated rolling plan - Implementation of the Regulation on health technology assessment (May 2022)