Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 marec 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated version - Information on the applications for designation as a notified body (short overview)