Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 aprīlis 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Updated version - Notice to stakeholders: Questions and answers on regulatory expectations for medicinal products for human use during the COVID-19 pandemic