Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated version - Notice to stakeholders: Questions and answers on regulatory expectations for medicinal products for human use during the COVID-19 pandemic