Skip to main content
Public Health
Nyhet19 juli 2019Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Updated version - Volume 2C: Guideline on the categorisation of New Applications (NA) versus Variations Applications (V) (Eudralex Volume 2C - Regulatory Guideline)