Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The urgency of implementing swift and targeted public health measures to slow down and contain the spread of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern