Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 október 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Version 4.1 (September 2021) - Clinical Trials Regulation (EU)No 536/2014 Draft Questions & Answers