Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 február 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Video: Commissioner Janez LENARČIČ press statement at the EU Emergency Response Coordination Centre on the Coronavirus outbreak