Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 marec 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Video recording - Webinar on "Health Promotion and Primary Prevention in 21 European Countries. A report prepared by the CHRODIS PLUS joint action" (15 March 2019)