Skip to main content
Public Health
Meddelelse18 Juni 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Video recording - Webinar organised by VASCERN on COVID-19 and Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD) (14 May 2020)