Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem18 jūnijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Video recording - Webinar organised by VASCERN on COVID-19 and Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD) (14 May 2020)