Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Video recording - Webinar organised by VASCERN on COVID-19 and Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD) (14 May 2020)