Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 jūlijs 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Watch the web streaming online: “The way forward for HTA cooperation – the views of stakeholders” (9 July 2018, from 9AM)