Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 apríl 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

WHO's Report "Worldwide country situation analysis: Response to antimicrobial resistance"