Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas15 balandis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Working document: Performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria