Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem15 aprīlis 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Working document: Performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria