Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Working document: Performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria