Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16. apríla 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Working document: Performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria