Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem27 aprīlis 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Workshop - State of play of preparedness for serious cross-border threats to health in the EU (25-27 April 2018)