Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Workshop - State of play of preparedness for serious cross-border threats to health in the EU (25-27 April 2018)