Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Международно сътрудничество

Обществената безопасност и здравеопазването са сред основните отговорности на всички правителства. Затова Европейската комисия започна няколко диалога относно политиките и регулирането с ключови партньори на ЕС в областта на медицинските технологии.

Дискусии и обмен на идеи се провеждат главно с Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), японското Министерство на здравеопазването, труда и благосъстоянието, службата по лекарствата на Канада, регулаторния орган по лекарствата на Австралия, държавната администрация по храните и лекарствата на Китай (SFDA) и Главната администрация за надзор на качеството, инспекции и карантина на Китай.

Регулаторният диалог относно здравните технологии е активен и на политическо равнище, като например в рамките на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със САЩ, Споразумението за свободна търговия с Япония или преразгледаното Споразумение за взаимно признаване с Австралия.

Международен форум на регулаторните органи за медицинските изделия

Сътрудничеството се осъществява и в многостранна рамка — Международния форум на регулаторните органи за медицинските изделия (IMDRF). IMDRF включва представители на: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, ЕС, Япония, Руската федерация и САЩ. Световната здравна организация (СЗО) и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) са със статут на официални наблюдатели.

Участието на ЕС в IMDRF спомага за ускоряване на международното сближаване на нормативните уредби в областта на медицинските изделия. По този начин изискванията и подходите се съгласуват в по-голяма степен чрез приемането на едни и същи технически документи, стандарти, научни принципи и сходни регулаторни практики и процедури.

Повече информация за IMDRF

Компетентни органи, които членуват в IMDRF

Полезни връзки