Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Međunarodna suradnja

EU se obvezao osigurati da se samo sigurni i djelotvorni medicinski proizvodi stavljaju na tržište EU-a i daju pacijentima. To zahtijeva suradnju s međunarodnim regulatornim tijelima kako bi se utvrdili visoki standardi i promicala regulatorna konvergencija.

Europska komisija aktivno sudjeluje u nizu političkih i regulatornih dijaloga s ključnim partnerima EU-a u području medicinskih tehnologija. Ta se suradnja odvija na bilateralnim i multilateralnim forumima.

Bilateralna suradnja

Glavni su partneri Europske komisije u bilateralnim razmjenama Uprava za hranu i lijekove SAD-a („Food and Drug Administration” FDA), Uprava za terapeutske proizvode Australije („Therapeutic Goods Administration”, TGA), kanadska institucija „Health/Santé Canada”, japansko Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi (MHLW), Ministarstvo hrane i sigurnosti lijekova Koreje i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Regulatorne rasprave o medicinskim tehnologijama vode se i unutar političkih okvira kao što su Vijeće za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a, Sporazum o slobodnoj trgovini s Japanom ili revidirani Sporazum o uzajamnom priznavanju s Australijom i Novim Zelandom.

Uz navedeno, EU održava aktivan dijalog s Tajvanom, Indijom, Izraelom, Kinom i mnogim drugim zemljama.

Multilateralna suradnja

Međunarodni forum regulatora medicinskih proizvoda

Suradnja se odvija i u okviru multilateralnih foruma, kao što je Međunarodni forum regulatora medicinskih proizvoda („International Medical Device Regulators Forum”, IMDRF). IMDRF je uspostavljen u listopadu 2011. i forum je za regulatore medicinskih proizvoda iz različitih jurisdikcija koji su se dogovorili da će surađivati na unapređenju međunarodnog regulatornog usklađivanja i konvergencije u području medicinskih proizvoda. Rad IMDRF-a temelji se na radu Radne skupine za globalno usklađivanje za medicinske proizvode („Global Harmonization Task Force on Medical Devices”, GHTF), koja je osnovana 1992., a EU je jedan od članova osnivača.

U 2023. IMDRF-om predsjeda EU

EU preuzima rotirajuću ulogu predsjedanja Upravnim odborom IMDRF-a za 2023. U ime EU-a ulogu predsjedanja preuzet će Europska komisija.

To je jedinstvena prilika za EU da razvije snažniju suradnju s drugim jurisdikcijama, olakša rast i izvoz za proizvođače iz EU-a te radi na osiguravanju jednako visoke razine zaštite javnog zdravlja utvrđivanjem najviših standarda zajedno s regulatorima iz IMDRF-a. Sudjelovanje EU-a u IMDRF-u pridonosi međunarodnoj regulatornoj konvergenciji u području medicinskih proizvoda. Dakle, zahtjevi i pristupi postaju usklađeniji usvajanjem istih tehničkih dokumenata, normi, znanstvenih načela i sličnih regulatornih praksi i postupaka.

EU će u 2023. biti domaćin niza sastanaka IMDRF-a. Neke od sesija bit će otvorene za javnost. U tom će kontekstu regulatorna tijela, sektor, zdravstveni djelatnici i razni zainteresirani akteri imati priliku raspravljati o širokom rasponu tema koje se odnose na medicinske proizvode.

IMDRF 2023

Prijavite se ovdje i ostanite informirani

Više informacija o IMDRF-u

Upravni odbor IMDRF-a uključuje predstavnike EU-a (Europska komisija i predstavnici država članica EU-a), Australije, Brazila, Kanade, Kine, Japana, Singapura, Južne Koreje i SAD-a. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Argentina službeni su promatrači pri IMDRF-u.

IMDRF održava radne odnose s drugim međunarodnim subjektima i regionalnim organizacijama u cilju jačanja globalne konvergencije. Udruživanjem resursa i stručnog znanja IMDRF nastoji na globalnoj razini promicati visoke standarde za sigurne i djelotvorne medicinske proizvode.

Rad IMDRF-a predstavlja zlatni regulatorni standard u tom području, iz kojeg se mnoga tijela koja ne sudjeluju nadahnjuju pri razmatranju regulatornih pitanja na nacionalnoj razini.

IMDRF izrađuje smjernice u cilju olakšavanja rada regulatora i gospodarskih subjekata na globalnoj razini.

Radne skupine osniva Upravljački odbor i one djeluju u okviru zadanih mandata za konkretne aktivnosti utvrđene u petogodišnjem strateškom planu IMDRF-a. EU je aktivan u sljedećim radnim skupinama IMDRF-a: 

  • Medicinski proizvodi s umjetnom inteligencijom
  • Terminologija štetnih događaja
  • Dobre prakse preispitivanja propisa
  • Vodič za kibersigurnost medicinskih proizvoda
  • Personalizirani medicinski proizvodi
  • Sustavi upravljanja kvalitetom
  • Podnošenje informacija o reguliranim proizvodima
  • Softver kao medicinski proizvod

Nadležna tijela članica IMDRF-a

Korisne poveznice