Skip to main content
Public Health

Tarptautinis bendradarbiavimas

Viešasis saugumas ir sveikatos priežiūra yra vienos pagrindinių visų vyriausybių atsakomybės sričių. Todėl Europos Komisija pradėjo keletą dialogų su ES pagrindiniais partneriais medicinos technologijų srityje politikos ir reguliavimo klausimais.

Vyksta diskusijos ir pasikeitimas idėjomis su JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA), Japonijos Sveikatos, darbo ir gerovės ministerija, Kanados „Health/Sante“, Australijos gydymui skirtų prekių administracija (TGA), Kinijos Maisto ir vaistų administracija (SFDA) ir Kinijos Kokybės priežiūros, inspektavimo ir karantino institucija (AQSIQ).

Dialogai sveikatos technologijų reguliavimo klausimais vyksta ir politiniu lygmeniu, pavyzdžiui, svarstant Transatlantinės prekybos sutartį su JAV, laisvos prekybos sutartį su Japonija ir peržiūrėtą abipusio pripažinimo sutartį su Australija.

Tarptautinis medicinos priemonių reguliuotojų forumas

Bendradarbiavimas vyksta ir tarptautiniu mastu Tarptautiniame medicinos priemonių reguliuotojų forume (TMPRF). TMPRF sudaro atstovai iš Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, ES, Japonijos, Rusijos Federacijos ir JAV. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Tarptautinė Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo organizacija (APEC) yra oficialūs stebėtojai.

ES dalyvavimas padeda TMPRF paspartinti tarptautinę medicinos priemonių reguliavimo konvergenciją. Tokiu būdu priimant tuos pačius techninius dokumentus, standartus, mokslinius principus ir laikantis panašios reguliavimo praktikos ir procedūrų reikalavimai ir sistemos būtų labiau suderinti.

Daugiau informacijos apie TMPRF

TMPRF narės - kompetentingos institucijos

Naudingos nuorodos