Skip to main content
Public Health

Internationale samenwerking

Veiligheid en gezondheidszorg zijn belangrijke taken van alle nationale regeringen. De Europese Commissie is daarom de dialoog over het beleid en de regelgeving op dit vlak aangegaan met de voornaamste partners van de EU op het gebied van medische technologie.

Zo worden er besprekingen gevoerd en ideeën uitgewisseld met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het Japans ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW), Health Canada, de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA), de China Food and Drug Administration (SFDA) en China Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).

Gesprekken over regelgeving en gezondheidstechnologie vinden ook plaats in de meer politieke context van handelsovereenkomsten zoals de trans-Atlantische en handelsovereenkomst (TTIP) met de VS, de vrijhandelsovereenkomst met Japan of de herziene overeenkomst inzake wederzijdse erkenning met Australië (Herziene MRA).

International Medical Device Regulators Forum

Er wordt ook in multilateraal verband samengewerkt, namelijk binnen het International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). In het IMDRF zitten vertegenwoordigers van Australië, Brazilië, Canada, China, de EU, Japan, de Russische Federatie en de VS. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de economische samenwerking Azië-Stille Oceaan (APEC) zijn als officiële waarnemers vertegenwoordigd.

Door haar deelname aan het IMDRF zorgt de EU ervoor dat de internationale regelgeving inzake medische hulpmiddelen sneller convergeert. De verschillende eisen en benaderingen kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd door gemeenschappelijke technische documenten, normen, wetenschappelijke beginselen en soortgelijke regelgevingspraktijken en -procedures vast te stellen.

Meer informatie over het IMDRF

Bevoegde autoriteiten die bij het IMDRF zijn aangesloten

Links