Skip to main content
Public Health

Allmän säkerhet och hälso- och sjukvård hör till alla medlemsstaters huvudsakliga ansvarsområden. Kommissionen har därför inlett flera dialoger om politik och lagstiftning med EU:s nyckelpartner inom medicinteknik.

Diskussioner och utbyten av idéer sker främst med USA:s Food and Drug Administration (FDA), Japans ministerium för hälsa, arbete och social omsorg, Health/Santé Canada, Australiens Therapeutic Goods Administration (TGA) samt Kinas livsmedels- och läkemedelsmyndighet (SFDA) och den kinesiska myndigheten för kvalitetskontroll, inspektion och karantän (AQSIQ).

Lagstiftningsdialoger om medicinsk teknik hålls också på politisk nivå, t.ex. inom det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) med USA, frihandelsavtalet med Japan och det reviderade avtalet om ömsesidigt erkännande med Australien.

Det internationella forumet för medicintekniska produkter

Det multilaterala samarbetet drivs även i det internationella forumet för medicintekniska produkter (IMDRF). IMDRF består av företrädare från bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, EU, Japan, Ryssland och USA. Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete i Asien och Stilla havet (APEC) är officiella observatörer.

EU:s deltagande i IMDRF bidrar till att göra lagstiftningen om medicintekniska produkter mer enhetlig på internationell nivå. Kraven och metoderna blir mer likriktade när olika länder antar samma tekniska dokument, standarder och vetenskapliga principer liksom liknande lagstiftningspraxis.

Mer information om IMDRF

Behöriga myndigheter som deltar i IMDRF

Länkar