Skip to main content
Public Health

Uz pomoć brojnih formata dijaloga i sugovornika Europska komisija pomaže državama članicama EU-a, kojima su javna sigurnost i zdravstvena skrb važne dužnosti.

Što Komisija čini

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane potiče dijalog o medicinskim proizvodima. To uključuje

Koordinacijska skupina za medicinske proizvode - MDCG

Koordinacijska skupina za medicinske proizvode (MDCG) stručna je skupina uspostavljena Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima te Uredbom (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima. Njezini su članovi stručnjaci koji predstavljaju nadležna tijela država članica EU-a.

MDCG savjetuje i pomaže Komisiji i državama članicama EU-a u provedbi obiju Uredbi. MDCG djeluje u skladu s horizontalnim pravilima o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije. Naveden je u registru stručnih skupina Komisije i ostalih sličnih subjekata pod oznakom X03565.

MDCG ima 13 podskupina.

Nadležna tijela za medicinske proizvode – CAMD

Nadležna tijela za medicinske proizvode (CAMD) olakšavaju provedbu i primjenu uredbi o medicinskim proizvodima i o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima.

CAMD organizira i osposobljavanje i razmjenu dobre prakse.

Na sastancima CAMD-a ostvaruje se umrežavanje sudionika, a govori se i o pitanjima medicinskih proizvoda izvan Uredbe o medicinskim proizvodima (MDR) i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (IVDR).

Prijavljena tijela-medicinski proizvodi - NB-MED

  • Omogućuje prijavljenim tijelima razmjenu iskustava i mišljenja o primjeni postupaka ocjenjivanja sukladnosti
  • Sastavlja tehničke preporuke i postiže konsenzus o pitanjima koja se odnose na ocjenjivanje sukladnosti
  • Na njezin zahtjev, savjetuje Komisiju o zakonodavstvu o medicinskim proizvodima
  • Sastavlja izvješća o etičkim aspektima aktivnosti prijavljenih tijela
  • Osigurava usklađenost s normizacijom na europskoj razini

Kontakti