Glavni sadržaj
Public Health

Sljedeći novi zakonodavni akti primjenjuju se u EU-u

EU je revidirao pravni okvir postojećih triju direktiva kako bi uzeo u obzir napredak ostvaren u posljednjih 20 godina. Novi propisi doneseni u svibnju 2017. u potpunosti će se primjenjivati nakon prijelaznih razdoblja određenih u tim uredbama.

Novi propisi sadržavaju niz iznimno važnih poboljšanja za modernizaciju postojećeg sustava. Među njima su:

  • stroža prethodna kontrola visokorizičnih proizvoda putem novog predtržišnog nadzornog mehanizma uz sudjelovanje skupine stručnjaka na razini EU-a
  • jačanje kriterija za imenovanje i postupaka za nadzor prijavljenih tijela
  • uključivanje određenih estetskih proizvoda koji imaju jednaka svojstva i profil rizičnosti kao slični medicinski proizvodi iz područja primjene uredbi
  • novi sustav razvrstavanja rizika za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode u skladu s međunarodnim smjernicama
  • poboljšana transparentnost sveobuhvatnom bazom podataka EU-a o medicinskim proizvodima i sustavom sljedivosti proizvoda koji se temelji na jedinstvenoj identifikaciji proizvoda
  • uvođenje „iskaznice implantata” za pacijente koja sadržava informacije o ugrađenim medicinskim proizvodima
  • postroženje propisa o kliničkim dokazima, uključujući koordinirani postupak na razini EU-a za odobravanje kliničkih ispitivanja u više centara
  • jačanje zahtjeva za posttržišni nadzor za proizvođače
  • poboljšani mehanizmi koordinacije među državama članicama EU-a u području vigilancije i nadzora tržišta

Vidjeti nove propise za osiguravanje sigurnosti medicinskih proizvoda.

Svi sudionici uključeni u medicinske proizvode, od njihove proizvodnje do njihove uporabe, moraju se uskladiti s novim propisima do svibnja 2021. (do svibnja 2022. za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode).

Napominjemo da Europska komisija nije odgovorna za sadržaj internetskih stranica koje joj ne pripadaju.

Korisne informacije

Komunikacijski materijali