Skip to main content
Public Health

Európai gyógyszerstratégia

A 2020. november 25-én elfogadott európai gyógyszerstratégia (olvasóbarát változat) célja, hogy időtálló szabályozási keretet hozzon létre, és támogassa az ipart az olyan kutatások és technológiák előmozdításában, amelyek ténylegesen elősegítik a betegek terápiás szükségleteinek kielégítését és a piaci hiányosságok kezelését. A stratégia figyelembe veszi továbbá a koronavírus-világjárvány nyomán napvilágra került hiányosságokat, és megfelelő intézkedéseket hoz a rendszer megerősítésére.

A stratégia 4 pilléren fog alapulni, amelyek jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket foglalnak magukban:

  • biztosítani kívánja a betegeknek a megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférést, és kezelni a kielégítetlen egészségügyi szükségleteket (pl. az antimikrobiális rezisztencia és a ritka betegségek elleni küzdelem területén);
  • támogatni fogja az uniós gyógyszeripart abban, hogy versenyképes, innovatív és fenntartható legyen, és hogy jó minőségű, biztonságos, hatékony és környezetkímélőbb gyógyszereket fejlesszen ki;
  • javítani kívánja a válsághelyzetekre való felkészültséget és reagálást lehetővé tevő mechanizmusokat, elősegíti diverzifikált és biztonságos ellátási láncok kialakítását és a gyógyszerhiány kezelését;
  • biztosítani fogja az EU világszintű vezető szerepét szigorú minőségi, hatékonysági és biztonsági előírások révén.

Ez a kezdeményezés összhangban van az új európai iparstratégiával (olvasóbarát változat), valamint az európai zöld megállapodásban, az európai rákellenes tervben és az európai digitális stratégiában felvázolt prioritásokkal.

Az ágazat előtt álló kihívások

Az emberek Unió-szerte elvárják a biztonságos, korszerű és megfizethető terápiákhoz való egyenlő hozzáférést. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak e tekintetben, mivel terápiás lehetőségeket kínálnak a betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez. Az európai gyógyszeripar a magas képzettséget igénylő munkahelyek biztosítása és az innovációba való befektetések révén jelentős mértékben járul hozzá az Unió gazdaságához.

A digitalizáció és a valós körülmények között gyűjtött adatok felhasználása terén megvalósuló innováció új lehetőségeket nyit meg a gyógyszerek fejlesztése és használata előtt. Az innovatív terápiák azonban nem azonos gyorsasággal jutnak el az összes európai beteghez, és előfordulhat, hogy egyes betegek a hiány miatt nem férnek hozzá szükséges gyógyszerekhez. A példátlan koronavírus-világjárvány azt is megmutatta, mennyire fontos, hogy válságálló rendszer álljon rendelkezésre, és hogy minden körülmények között biztosítsuk a gyógyszerek rendelkezésre állását.

Ugyanakkor Európa népessége öregszik, és az EU-ra egyre nagyobb teher hárul a betegségek és a Covid19-hez hasonló, újonnan megjelenő egészségügyi veszélyek miatt. Ráadásul az egészségügyi rendszereknek és a betegeknek nehézséget okoz a gyógyszerek költségeinek viselése. Az EU egyre nagyobb mértékben függ a nem uniós országoktól a gyógyszerek és hatóanyagaik behozatala tekintetében. Az antimikrobiális rezisztencia, a gyógyszerek környezeti fenntarthatósága és egyéb hasonló kérdések szintén aggodalomra adnak okot.

A fent ismertetett célkitűzéseken keresztül a stratégia olyan szakpolitikai eszköz, amely az elkövetkező években e fontos kihívások kezelésére és arra fog törekedni, hogy az uniós gyógyszerészeti rendszert hozzáigazítsa e kihívásokhoz.

A következő lépések

Az európai gyógyszerstratégiáról szóló közlemény számos intézkedést tartalmaz. Egyes területeken, például a ritka betegségekre és a gyermekekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata terén már jól halad a munka. A stratégia végrehajtása kiterjed a Bizottság megbízatásának teljes időtartamára. Ennek keretében 2022-ben terjeszti majd elő a Bizottság a gyógyszerészeti jogszabályok felülvizsgálatára irányuló javaslatot. E felülvizsgálat ütemtervét 2021. március 30-án tette közzé a brüsszeli testület.

A soron következő tevékenységekre és azok előrehaladására vonatkozó további részleteket hamarosan itt tesszük közzé.

Konzultációs tevékenységek

A stratégiai ütemterv 2020. júniusi közzététele óta a Bizottság számos, a stratégia kidolgozását elősegítő konzultációt és találkozót tartott.

A Bizottság figyelembe vette az érdekelt felek és a nyilvánosság véleményét és prioritásait, és tanácsadó bizottságai révén szorosan együttműködött a tagállami hatóságokkal.

A végrehajtási szakaszban további konzultációs tevékenységeket terveznek.

Az általános gyógyszerészeti jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatos konzultációs tevékenységek:

.
Az európai gyógyszerstratégiáról szóló közleménnyel kapcsolatos konzultációs tevékenységek:

Kapcsolódó információk

Egyéb kapcsolódó információk