Skip to main content
Public Health

De Europese Commissie heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld om beste praktijken op het gebied van volksgezondheid te delen en te reproduceren om de EU-landen en belanghebbenden te ondersteunen. In deze aanpak staat de stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten centraal — een groep deskundigen van de Commissie en de EU-lidstaten. In de stuurgroep geven de landen en de Commissie prioriteit aan uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, inventariseren ze beste praktijken en delen ze deze in praktische situaties, zodat de burgers er concreet baat bij hebben.

Een beste praktijk wordt gedefinieerd als “een relevant beleid of optreden in een praktische context die als adequaat (qua ethiek en onderbouwing) en rechtvaardig is beoordeeld en als doeltreffend en efficiënt met betrekking tot processen en resultaten geldt”.

De best practice portal is een register dat is bedoeld om het gemakkelijker te maken beste praktijken in de EU te verzamelen, uit te wisselen en toe te passen. Alle gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties (nationaal, regionaal of lokaal) in de EU-landen die in aanmerking komen voor deelname aan het EU4Health-programma, kunnen voorstellen voor beste praktijken indienen. Het EU4Health-programma ondersteunt als financieringsinstrument de uitvoering en overdracht van de geselecteerde beste praktijken in heel Europa.

Toepassing van beste praktijken

Voeding en lichaamsbeweging:

Zeldzame ziekten:

Geestelijke gezondheid:

Kankerbestrijding:

  • Screening van colorectale kanker in de EU — Uitvoering van richtsnoeren in het kader van screeningprogramma’s in Italië, Slowakije en Roemenië (instrument voor technische ondersteuning)
    Zie ook: Gezondheidszorg en langdurige zorg (europa.eu)

Geïntegreerde zorg:

In voorbereiding:

  • Gezamenlijke actie op het gebied van de preventie van niet-overdraagbare ziekten en risicofactoren — diabetes: beste praktijk “Reverse diabetes 2 now”
  • Gezamenlijke actie op het gebied van de preventie van niet-overdraagbare ziekten en risicofactoren — gezonde levensstijl: beste praktijken “Slimme familie” en “Grunau moves”
  • Voorstellen voor de bevordering van de geestelijke gezondheid: beste praktijken “Icehearts” en “Let’s talk about children”

OESO-verwijzingen naar beste praktijken op het gebied van de volksgezondheid