Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Rak je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije u području zdravlja. Predsjednica von der Leyen u svojim se političkim smjernicama poziva na europski plan za borbu protiv raka „kako bi se državama članicama pružila potpora za poboljšanje nadzora i liječenja raka”, (…) smanjila patnja uzrokovana tom bolešću i kako bi Europa preuzela vodeću ulogu u borbi protiv raka.

Politika EU-a u području raka

U mandatnom pismu povjerenice za zdravlje Stelle Kyriakides navodi se da je državama članicama potrebno pružiti potporu u radu na prevenciji i liječenju raka.

Europski plan za borbu protiv raka iz veljače 2021. odgovor je EU-a na rastuće izazove i kretanja u nadzoru raka i rezultat je političke spremnosti da se u borbu protiv raka uloži sav potreban trud. Taj se plan temelji na deset vodećih inicijativa i nekoliko pratećih mjera i dio je Komisijinih prijedloga za snažnu Europsku zdravstvenu uniju da bi EU bio sigurniji, bolje pripremljen i otporniji.

U okviru europskog plana za borbu protiv raka državama članicama pruža se potpora u prevenciji raka i omogućavanju visoke kvalitete života oboljelima, osobama koje su preboljele rak, njihovim obiteljima i njegovateljima. On obuhvaća nekoliko ključnih područja u kojima EU može najviše pridonijeti:

  • prevencija
  • rano otkrivanje
  • dijagnoza i liječenje
  • kvaliteta života oboljelih i osoba koje su preboljele rak

Plan za borbu protiv raka povezan je s drugim prioritetima Komisije, posebno s farmaceutskom strategijom za Europu i strategijom EU-a „od polja do stola” te s planiranim europskim prostorom za zdravstvene podatke (očekuje se do 2025.). Rak je jedna od predloženih misija u području istraživanja i inovacija i dio okvira Obzor Europa, koji se počinje primjenjivati 2021.

U okviru Upravljačke skupine za promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima osnovana je podskupina za borbu protiv raka, kojom supredsjeda Glavna uprava za istraživanje i inovacije. Mandat te podskupine dogovorili su strateški sastav u sjeni programskog odbora Obzora Europa zadužen za zdravlje i Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima.

U okviru programa EU4Health (2021.– 2027.) državama članicama pružit će se financijska i tehnička potpora jačanju zdravstvenih sustava.

Rak je velik zdravstveni problem u smislu članka 168. UFEU-a, koji EU-u omogućuje da podupire, koordinira i dopunjuje djelovanje država članica radi zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi.

Europska komisija zajedno s državama članicama i civilnim društvom od 1985. radi na rješavanju problema raka, a blisko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Zajedničkim istraživačkim centrom i Međunarodnom agencijom za istraživanje raka.

Rak: zajednički pristup

Rak je nakon kardiovaskularnih bolesti vodeći uzrok smrti u državama članicama. Svake se godine rak dijagnosticira kod 2,6 milijuna osoba, a godišnje od njega umre 1,2 milijuna.

S obzirom na to da Europa bilježi četvrtinu slučajeva svih slučajeva raka u svijetu iako u njoj živi manje od 10 % svjetskog stanovništva, očito je da je rak golema prijetnja našem društvu. Ukupni gospodarski učinak raka u Europi iznosi 100 milijardi eura godišnje.

Pokazalo se da se u 40 % slučajeva rak može spriječiti ako primijenimo već postojeća znanja. Međutim, trenutačno se samo 3 % proračuna za zdravstvo troši na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, što znači da treba još mnogo toga poduzeti.

Mjere prevencije raka i poticanje zdravog života pridonose i borbi protiv pretilosti i drugih neprenosivih bolesti (primjerice kardiovaskularne bolesti i dijabetes) jer imaju zajedničke čimbenike rizika.

Prema izvješćima „Stanje zdravlja u EU-u” rak je jedan od glavnih uzroka prerane smrti u Europskoj uniji. Utječe na zdravlje pojedinaca, ali nosi i znatne društvene i gospodarske posljedice.

Ta bolest vrši pritisak na nacionalni sustav zdravstvene zaštite, sustav socijalne skrbi i državni proračun, a utječe i na produktivnost i rast gospodarstva. Zbog toga su nam potrebni otporniji zdravstveni sustavi. Da bi svim građanima EU-a bili dostupni visokokvalitetna prevencija, dijagnostika i liječenje raka te skrb za osobe koje ga prebole, najviše će se pomagati onim državama članicama kojima je najpotrebnije odlučivanje na temelju činjenica.

Brojna postignuća utrla su put zajedničkom pristupu borbi protiv raka u EU-u. U nastavku su navedene poveznice na dokumente na kojima se temelji djelovanje EU-a i prateće mjere za pomoć državama članicama i zainteresiranim stranama u uspješnoj borbi protiv raka.

Okvir politike

Inicijative za prevenciju i nadzor raka

Zajednički istraživački centar Komisije koordinira sljedeće inicijative u području prevencije i nadzora raka:

Sredstvima iz zdravstvenog programa pridonosi se financiranju europskih referentnih mreža za rak i zajedničkim djelovanjima u sljedećim područjima:

Povezane informacije

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: