Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Rak je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije u području zdravlja. Predsjednica Ursula von der Leyen u svojim političkim smjernicama spominje „europski plan za borbu protiv raka koji će državama članicama pomoći da poboljšaju nadzor i liječenje raka”, smanjiti patnju koju ta bolest izaziva i omogućiti Europi da predvodi u borbi protiv raka. 

Europski plan za borbu protiv raka

U mandatnom pismu povjerenice za zdravlje Stelle Kyriakides navodi se da je državama članicama potrebno pružiti potporu u radu na prevenciji i liječenju raka. 

Europski plan za borbu protiv raka iz veljače 2021. odgovor je EU-a na sve veće izazove i promjene u kontroli raka i rezultat je političke spremnosti da se u borbu protiv raka uloži sav potreban trud.

Taj se plan temelji na deset vodećih inicijativa i nekoliko pratećih mjera i dio je Komisijinih prijedloga za snažnu Europsku zdravstvenu uniju da bi EU bio sigurniji, bolje pripremljen i otporniji.

Europski plan za borbu protiv raka državama članicama pruža potporu u prevenciji raka i omogućavanju visoke kvalitete života oboljelima, osobama koje su preboljele rak, njihovim obiteljima i njegovateljima. On pokriva nekoliko ključnih područja u kojima EU može najviše pridonijeti:

 • prevenciju
 • rano otkrivanje
 • dijagnosticiranje i liječenje
 • kvalitetu života oboljelih i osoba koje su preboljele rak

Vodeće inicijative

 • Centar znanja o raku
 • Europska inicijativa za dijagnostičke snimke u onkologiji
 • Iskorjenjivanje raka uzrokovanog humanim papilomavirusom
 • Program probira raka uz potporu EU-a
 • Europska mreža nacionalnih centara za sveobuhvatnu skrb o oboljelima od raka    
 • Dijagnosticiranje i liječenje raka za sve
 • Europska inicijativa za razumijevanje raka
 • Inicijativa „Kvalitetniji život oboljelih od raka”
 • Registar nejednakosti u području raka
 • Inicijativa „Pomoć djeci oboljeloj od raka”

Plan za borbu protiv raka povezan je s drugim prioritetima Komisije, posebno s farmaceutskom strategijom za Europu i strategijom EU-a „od polja do stola” te s europskim prostorom za zdravstvene podatke. Rak je jedna od predloženih misija u području istraživanja i inovacija i dio okvira Obzor Europa.

U okviru Upravljačke skupine za promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima osnovana je podskupina za borbu protiv raka, kojom supredsjeda Glavna uprava za istraživanje i inovacije.

U okviru programa EU za zdravlje (2021. – 2027.) državama članicama pružit će se financijska i tehnička potpora jačanju zdravstvenih sustava.

Rak: informacije i statistički podaci

Rak je nakon kardiovaskularnih bolesti vodeći uzrok smrti u državama članicama. Svake se godine rak dijagnosticira kod 2,6 milijuna osoba, a godišnje od njega umre 1,2 milijuna.

S obzirom na to da Europa bilježi četvrtinu slučajeva svih slučajeva raka u svijetu iako u njoj živi manje od 10 % svjetskog stanovništva, očito je da je rak golema prijetnja našem društvu. Ukupni gospodarski učinak raka u Europi iznosi 100 milijardi eura godišnje.

Prema izvješćima Stanje zdravlja u EU-u rak je jedan od glavnih uzroka prerane smrti u Europskoj uniji. Utječe na zdravlje pojedinaca, ali nosi i znatne društvene i gospodarske posljedice.

Ta bolest vrši pritisak na nacionalni sustav zdravstvene zaštite, sustav socijalne skrbi i državni proračun, a utječe i na produktivnost i rast gospodarstva. Zbog toga su nam potrebni otporniji zdravstveni sustavi. Da bi svim građanima EU-a bili dostupni visokokvalitetna prevencija, dijagnostika i liječenje raka te skrb za osobe koje ga prebole, najviše će se pomagati onim državama članicama kojima je najpotrebnije oblikovanje politika na temelju činjenica.

Pokazalo se da se u 40 % slučajeva rak može spriječiti ako primijenimo već postojeća znanja. Međutim, trenutačno se samo 3 % proračuna za zdravstvo troši na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, što znači da treba još mnogo toga poduzeti.

Mjere prevencije raka pridonose i borbi protiv pretilosti i drugih neprenosivih bolesti, primjerice kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, jer imaju zajedničke čimbenike rizika.

Okvir politike

Inicijative EU-a za prevenciju i nadzor raka

Rak je velik zdravstveni problem i stoga je EU, radi zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi, a na temelju članka 168. UFEU-a, nadležan podupirati, koordinirati i dopunjavati mjere država članica.

Europska komisija zajedno s državama članicama i civilnim društvom od 1985. radi na rješavanju problema raka, a blisko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Zajedničkim istraživačkim centrom i Međunarodnom agencijom za istraživanje raka.

Zajednički istraživački centar Komisije koordinira sljedeće inicijative u području prevencije i nadzora raka:

Sredstvima iz zdravstvenog programa pridonosi se financiranju europskih referentnih mreža za rak i zajedničkom djelovanju u sljedećim područjima:

Povezane informacije