Skip to main content
Public Health

Az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport

Annak érdekében, hogy segítsen az uniós tagországoknak elérni az egészségügy terén kitűzött fenntartható fejlesztési célokat, az Európai Bizottság létrehozta az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoportot.

Az irányítócsoport tanácsadást és szakértői támogatást nyújt a Bizottság számára az egészségfejlesztésre, a betegségmegelőzésre és a nem fertőző betegségek kezelésére irányuló tevékenységek kidolgozása és végrehajtása terén. Továbbá javítja a tagállamok közötti információcserét a tapasztalatokról és a bevált módszerekről.

Az irányítócsoport tevékenységei

Az irányítócsoport feladata, hogy tevékenységeivel megkönnyítse az uniós országoknak a legújabb tudományos eredményeken és felismeréseken alapuló bevált eljárások alkalmazását.

Az irányítócsoport tanáccsal látja el a Bizottságot a bevált gyakorlatok kiválasztásával kapcsolatban, valamint arról, hogy a kutatási eredmények miképpen ültethetők át a gyakorlatba és terjeszthetők legeredményesebben tagállami és európai szinten. Az EU egészségügyi programja, illetve más uniós pénzügyi eszközök támogatják a bevált gyakorlatok alkalmazását és népszerűsítését.

Ennek a folyamatnak a részeként a Bizottság tagállami és uniós prioritások, valamint közösen megállapított kritériumok alapján kiválasztott, gondosan letesztelt szakpolitikai intézkedéseket és közelítésmódokat terjeszt elő az irányítócsoportnak. A tagországok közlik, hogy a felkínált módszerek és intézkedések közül melyeket kívánják alkalmazni, illetve széleskörűen bevezetni. A Bizottság nyílt felhívásokat tesz közzé a bevált módszerek megosztására az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport prioritásaival összhangban. A felhívások a bevált gyakorlatok portálján érhetők el. A Bizottság ezután megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával miképp tudja a legeredményesebben támogatni a tervbe vett tagállami intézkedések végrehajtását.

A tagállamonként egy-egy tagból álló irányítócsoportot a Bizottság elnököli. Ha szeretne részletesen tájékozódni az irányítócsoport szerepéről és tevékenységi területeiről, ajánljuk figyelmébe az irányítócsoportot létrehozó bizottsági határozatot.

A Bizottság egyes kérdések vizsgálata céljából alcsoportokat is létrehozhat. Ezek a csoportok korlátozott ideig, a megbízatásuk keretein belül működnek. Az irányítócsoportnak tartoznak jelentéstétellel.

A bevált gyakorlatok végrehajtása

Táplálkozás és testmozgás:

Ritka betegségek:

  • Orphacodes (egyedi kódrendszer a ritka betegségek osztályozására)

Mentális egészség:

Rák:

Integrált ellátás:

A szakpolitika végrehajtása

Munkája során az irányítócsoport legfőképpen az alábbi területekre összpontosít:

Az irányítócsoport már kiválasztott egy kezdeti intézkedéscsomagot, melyet több EU-ország is meg fog valósítani, és most készül kiválasztani a következő prioritási területeket a bevált módszerek alkalmazásához. Az irányítócsoport tevékenysége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) aktuális munkájához is kapcsolódik.

A szakterületen működő érdekeltek szakmai eszmecserét folytathatnak egymással az egészségügyi platformon, kiváltképp, ha csatlakoznak a nem fertőző betegségekkel foglalkozó hálózathoz.

Erőforrások

Az irányítócsoport munkáját az egészségfejlesztéssel, valamint a nem fertőző betegségek megelőzésével és kezelésével foglalkozó online erőforrások segítik. Ezek közül a legfontosabbak: