Direct naar de inhoud
Public Health

Deskundigengroep Volksgezondheid

De deskundigengroep Volksgezondheid adviseert de Commissie over de volksgezondheid en de gezondheidsstelsels in verband met overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, zoals hiv/aids, tuberculose en hepatitis. De deskundigengroep zal ook advies geven over manieren om de uitdagingen op het gebied van vaccinatie en resistentie tegen antimicrobiële stoffen aan te pakken.

De Commissie zit de deskundigengroep Volksgezondheid voor; de leden zijn de vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid van de lidstaten. Meer informatie over de taken en werking van de deskundigengroep is te vinden in het Besluit van de Commissie tot oprichting van de deskundigengroep.

De Commissie kan specifieke problemen laten onderzoeken door subgroepen. Deze tijdelijke subgroepen brengen verslag uit aan de deskundigengroep Volksgezondheid.

De subgroepen voor kanker en niet-overdraagbare ziekten die zijn opgericht in het kader van de “Stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten” zullen blijven voortbestaan als subgroepen in het kader van de deskundigengroep Volksgezondheid:

Beleidsuitvoering

De deskundigengroep Volksgezondheid zal de werkzaamheden die zijn ontwikkeld in het kader van de stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten op een aantal gebieden voortzetten, met name:

Bronnen

De werkzaamheden van de deskundigengroep Volksgezondheid zullen worden ondersteund met voor de volksgezondheid bestemde middelen, zoals: