Skip to main content
Public Health

Σύντομη παρουσίαση

Οι μη μεταδοτικές νόσοι, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, οι χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, οι ψυχικές διαταραχές, οι νευρολογικές διαταραχές ή ο καρκίνος ευθύνονται για το 80 % του φορτίου νοσηρότητας στις χώρες της ΕΕ και συνιστούν τις κύριες αιτίες πρόωρων θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των μη μεταδοτικών νόσων είναι υψηλό και αναμένεται να αυξηθεί, εάν λάβουμε επίσης υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ. Επιπλέον, τα άτομα που πάσχουν από μη μεταδοτικές νόσους μπορεί να πλήττονται περισσότερο από άλλες νόσους, όπως κατέδειξε η νόσος COVID-19.

Η μείωση του φόρτου των μη μεταδοτικών νόσων απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και τη συνολική αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Το σημαντικότερο είναι ότι η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νόσων μπορούν να μειώσουν το φορτίο έως και κατά 70 %.

Προσέγγιση της ΕΕ

Η ενωσιακή προσέγγιση στο πρόβλημα των μη μεταδοτικών νόσων περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη λύση που εστιάζει στην πρόληψη σε όλους τους τομείς και όλα τα πεδία πολιτικής, σε συνδυασμό με προσπάθειες ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

Εκτός από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για μια νέα πρωτοβουλία Healthier Together [Υγιέστεροι μαζί] – Μη μεταδοτικές νόσοι στην ΕΕ για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση του φορτίου των μη μεταδοτικών νόσων, εστιάζοντας σε 5 βασικούς τομείς:

  • καρδιαγγειακά νοσήματα,
  • διαβήτη,
  • χρόνιες παθήσεις τους αναπνευστικού,
  • ψυχική υγεία και νευρολογικές διαταραχές,
  • καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία.

Όλα τα σκέλη θα περιλαμβάνουν τη διάσταση της ισότητας στον τομέα της υγείας, στηρίζοντας έτσι τη μείωση των ανισοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η παρούσα πρωτοβουλία εστιάζει στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη αλλά, παράλληλα, μπορεί επίσης να στηρίξει τη βελτίωση των γνώσεων και των δεδομένων, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη ανίχνευση, τη διάγνωση και τη διαχείριση της θεραπείας, καθώς και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη θα επικεντρώνεται στην εφαρμογή του σχεδίου, βοηθώντας τις χώρες της ΕΕ να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές, να εγκαινιάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις κ.λπ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα λάβουν στήριξη σε δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία μεγαλύτερου αντικτύπου στην καταπολέμηση των μη μεταδοτικών νόσων· στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν από κοινού ειδικοί στόχοι και δράσεις έως τα μέσα του 2022.

Κατά τους προσεχείς μήνες, οι προτεραιότητες, οι δράσεις και οι συνέργειες με τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τη μείωση του φορτίου των μη μεταδοτικών νόσων θα συζητηθούν με τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων.

Η συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας για την πολιτική υγείας, όπου θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο θεματικό δίκτυο της πρωτοβουλίας Healthier Together – Μη μεταδοτικές νόσοι στην ΕΕ.

Για την ανάπτυξη της εν λόγω πρωτοβουλίας θα προγραμματιστούν ειδικά διαδικτυακά σεμινάρια μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου. Ελέγχετε τακτικά τις «Τελευταίες ενημερώσεις» για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στα διαδικτυακά σεμινάρια.

Στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να επιτύχουν τους εννέα προαιρετικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέχρι το 2025, καθώς και τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 3.4, ο οποίος συνίσταται στη μείωση των πρόωρων θανάτων από μη μεταδοτικές νόσους κατά ένα τρίτο και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας μέχρι το 2030.

Συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων

Η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων συμβουλεύει την Επιτροπή, προωθώντας τον συντονισμό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, της πρόληψης και των μη μεταδοτικών νόσων. Βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επικυρωμένες βέλτιστες πρακτικές και ελπιδοφόρες προσεγγίσεις σε ευρύτερη κλίμακα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι