Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Nepārnēsājamās slimības, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, diabēts, hroniskas elpceļu slimības, garīgās veselības traucējumi, neiroloģiskie traucējumi vai vēzis, ES valstīs veido 80 % no slimību sloga un ir galvenie priekšlaicīgas nāves cēloņi, no kuriem iespējams izvairīties.

Nepārnēsājamās slimības rada lielu slogu cilvēkiem un lielas finansiālās izmaksas, kuras, paredzams, pieaugs, it īpaši ņemot vērā arī ES iedzīvotāju novecošanu. Turklāt Covid-19 pandēmija parādīja, ka cilvēkiem, kas sirgst ar nepārnēsājamām slimībām, ir lielāks risks saslimt ar citām slimībām.

Lai mazinātu nepārnēsājamo slimību radīto slogu, ir vajadzīga holistiska pieeja, turklāt visos līmeņos nepieciešams novērst nevienlīdzību veselības jomā. Īpaši svarīgi ir ņemt vērā to, ka veselības veicināšana un slimību profilakse šo slogu var samazināt pat par 70 %.

ES pieeja

Ar nepārnēsājamām slimībām saistīto problēmu risināšanai ES īsteno integrētu pieeju, kas vērsta uz profilaksi dažādās nozarēs un politikas jomās un ko papildina centieni stiprināt veselības aprūpes sistēmas.

Papildus Eiropas Vēža uzveikšanas plānam Eiropas Komisija strādā pie jaunas iniciatīvas “Healthier Together” (Veselīgāka sabiedrība). Tā ir ES iniciatīva saistībā ar nepārnēsājamām slimībām, un tās mērķis ir palīdzēt ES valstīm samazināt nepārnēsājamo slimību radīto slogu, koncentrējoties uz 5 galvenajām jomām:

  • sirds un asinsvadu slimības,
  • diabēts,
  • hroniskas elpceļu slimības,
  • garīgā veselība un neiroloģiskie traucējumi,
  • veselību ietekmējošie faktori.

Visās rīcības jomās būs iekļauts vienlīdzības aspekts veselības aprūpē, lai tādējādi mazinātu nevienlīdzību šajā jomā.

Iniciatīva galvenokārt ir vērsta uz veselības veicināšanu un slimību profilaksi, taču tā var arī uzlabot zināšanas un datus, skrīningu un agrīnu atklāšanu, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī pacientu dzīves kvalitāti.

Jebkurā gadījumā prioritāri tiks atbalstīta iniciatīvas īstenošana praksē, lai palīdzētu ES valstīm apmainīties ar paraugpraksi, izstrādāt pamatnostādnes, ieviest inovatīvas pieejas utt. Tiks atbalstītas arī tās ieinteresēto personu darbības, kas tiecas sasniegt kopīgus mērķus.

Tā būs lieliska iespēja sekmīgāk cīnīties pret nepārnēsājamām slimībām, turklāt plānots līdz 2022. gada vidum kopīgi izstrādāt konkrētus mērķus un darbības.

Turpmākajos mēnešos Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupā ar ES valstīm tiks apspriestas prioritātes, darbības un sinerģijas ar politikas jomām, kas var palīdzēt būtiski mazināt nepārnēsājamo slimību slogu.

Diskusijas ar ieinteresētajām personām notiks ES Veselības politikas platformā, kur būs iespējams pievienoties ES Nepārnēsājamo slimību iniciatīvas tematiskajam tīklam “Veselīgāka sabiedrība”.

Šīs iniciatīvas izstrādes nolūkā no janvāra līdz jūnijam notiks īpaši tīmekļsemināri. Lai uzzinātu, kā varat tajos piedalīties, regulāri lasiet “Jaunāko informāciju”.

Mērķi

Eiropas Komisija ir apņēmusies atbalstīt ES valstis to centienos līdz 2025. gadam sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas deviņus brīvprātīgos mērķus, kā arī ilgtspējīgas attīstības 3.4. mērķi, kas orientēts uz to, lai līdz 2030. gadam par vienu trešdaļu samazinātu priekšlaicīgu mirstību no nepārnēsājamām slimībām un veicinātu garīgo veselību un labbūtību.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses koordinācijas grupa

Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa konsultē Komisiju un palīdz koordinēšanas darbā, lai risinātu izaicinājumus, kas saistīti ar sabiedrības veselību, slimību profilaksi un nepārnēsājamām slimībām. Tā palīdz dalībvalstīm plašākā mērogā īstenot atzītu paraugpraksi un daudzsološas pieejas.

Noderīgas saites