Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Bolile netransmisibile (boli cardiovasculare, diabet, boli respiratorii cronice, tulburări mintale, afecțiuni neurologice, cancer etc.) sunt responsabile pentru 80 % din povara asociată bolilor în țările UE și sunt principalele cauze ale deceselor premature care pot fi evitate.

Costurile umane și financiare ale bolilor netransmisibile sunt ridicate și se preconizează că vor crește odată cu îmbătrânirea populației UE. În plus, persoanele care suferă de boli netransmisibile pot fi mai afectate de alte boli, după cum s-a văzut cu COVID-19.

Micșorarea poverii bolilor netransmisibile necesită o abordare cuprinzătoare și reducerea inegalităților în materie de sănătate în toate domeniile. Cel mai important aspect este că această povară poate fi redusă cu până la 70 % prin măsuri simple de promovare a sănătății și de prevenire a apariției bolilor.

Abordarea UE

Abordarea UE în ceea ce privește bolile netransmisibile implică pe de o parte un răspuns integrat, axat pe prevenire în toate sectoarele și domeniile de politică, și pe de altă parte inițiative de consolidare a sistemelor de sănătate.

Pe lângă Planul european de luptă împotriva cancerului, Comisia Europeană lucrează la noua inițiativă a UE privind bolile netransmisibile „Mai sănătoși împreună”, pentru a sprijini țările UE să reducă povara bolilor netransmisibile. Inițiativa se concentrează pe 5 axe:

  • bolile cardiovasculare
  • diabetul
  • bolile respiratorii cronice
  • sănătatea mintală și afecțiunile neurologice
  • factorii determinanți ai sănătății

Toate componentele vor include o dimensiune de echitate în materie de sănătate, sprijinind astfel reducerea inegalităților în domeniu.

Deși se axează pe promovare și prevenire, această inițiativă poate sprijini și îmbunătățirea cunoștințelor și a datelor, screeningul și depistarea timpurie, diagnosticarea și gestionarea tratamentului, precum și calitatea vieții pacienților.

Sprijinul se va concentra în toate cazurile asupra punerii în practică, ajutând țările UE să facă schimb de bune practici, să elaboreze orientări, să implementeze abordări inovatoare etc. Părțile interesate vor primi sprijin pentru acțiuni care pot contribui la atingerea acelorași obiective.

Aceasta va fi o oportunitate majoră de a combate mai eficient bolile netransmisibile. Obiectivele și acțiunile specifice vor fi dezvoltate în colaborare până la jumătatea anului 2022.

În lunile următoare, prioritățile, acțiunile și sinergiile cu domeniile de politică relevante pentru reducerea poverii bolilor netransmisibile vor fi discutate cu țările UE în cadrul Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile.

Discuțiile cu părțile interesate vor avea loc prin Platforma privind politica în domeniul sănătății, unde va fi posibil să vă alăturați rețelei tematice Inițiativa UE privind bolile netransmisibile „Mai sănătoși împreună”.

În perioada ianuarie-iunie vor fi programate seminare online dedicate dezvoltării acestei inițiative. Consultați periodic „Ultimele articole” pentru detalii despre cum puteți participa la seminarele online.

Obiective

Comisia Europeană sprijină țările din UE în eforturile lor de a realiza, până în 2025, cele nouă obiective voluntare ale Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Mondiale a Sănătății, precum și obiectivul de dezvoltare durabilă 3.4. Acesta urmărește atât reducerea cu o treime, până în 2030, a ratei de mortalitate prematură cauzată de bolile netransmisibile, cât și promovarea sănătății mintale și a bunăstării.

Grupul de coordonare privind promovarea sănătății și prevenirea bolilor

Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile consiliază Comisia, promovând coordonarea pentru soluționarea provocărilor legate de sănătatea publică, de măsurile de prevenire și de bolile netransmisibile. Acesta ajută statele membre să aplice la scară mai largă cele mai bune practici validate și abordările promițătoare.

Linkuri conexe