Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima

Kako bi poduprla države članice u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja povezanih sa zdravljem, Europska komisija osnovala je Upravljačku skupinu za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima („Upravljačka skupina”).

Upravljačka skupina Komisiji pruža stručne savjete o razvoju i provedbi aktivnosti u području promicanja zdravlja, sprečavanja bolesti i upravljanja nezaraznim bolestima. Nadalje, promiče razmjenu relevantnih iskustava, politika i praksi među državama članicama.

Aktivnosti upravljačke skupine

Cilj je aktivnosti Upravljačke skupine olakšati provedbu najboljih praksi država članica utemeljenih na dokazima kako bi se postiglo da se u praksi primjenjuju najnovije spoznaje i znanja.

Upravljačka skupina savjetuje Komisiju u pogledu odabira najboljih praksi i bolje primjene istraživačkih rezultata i tako podupire njihovo prenošenje i širenje na nacionalnoj i europskoj razini. Zdravstveni program EU-a i drugi financijski instrumenti Unije podupiru provedbu i prenošenje najbolje prakse.

Kao dio tog procesa Komisija Upravljačkoj skupini dostavlja provjerene politike i pristupe odabrane u skladu s prioritetima država članica i Unije, na temelju dogovorenih kriterija. Države članice navode koje bi od njih htjele provesti ili proširiti. Komisija objavljuje otvorene pozive za dobre prakse prema prioritetima Upravljačke skupine za promicanje i prevenciju. Pozivi su dostupni na portalu najbolje prakse (engl. „Best Practice Portal”). Komisija zatim utvrđuje kako najbolje poduprijeti provedbu tih politika primjenom svih dostupnih instrumenata koji su joj na raspolaganju.

Upravljačkom skupinom predsjeda Komisija, a članovi su predstavnici država članica. Odluka Komisije o osnivanju te stručne skupine sadržava dodatne informacije o njezinoj ulozi i područjima rada.

Za rad na posebnim pitanjima Komisija može osnovati i podskupine. One djeluju ograničeno vrijeme na temelju dogovorenih mandata, a odgovaraju Upravljačkoj skupini.

Primjena najboljih praksi

Prehrana i tjelesna aktivnost:

Rijetke bolesti:

Mentalno zdravlje:

Borba protiv raka:

  • EU-ov probir raka debelog crijeva – provedba smjernica u okviru programâ probira u Italiji, Slovačkoj i Rumunjskoj (instrument za tehničku potporu)
    Povezane informacije: Zdravstvena i dugotrajna skrb (europa.eu)

Integrirana skrb:

Provedba politika

Aktivnosti su se provodile u raznim područjima, a posebno u sljedećima:

Upravljačka skupina već je odabrala prvi skup mjera politike koje će se provesti u više država članica te sada radi na odabiru sljedećih prioritetnih područja za provedbu najboljih praksi. Njezine će aktivnosti biti povezane i sa stalnim aktivnostima WHO-a i OECD-a.

Zainteresirane strane u ovom području mogu aktivno sudjelovati u raspravama preko Platforme za zdravstvenu politiku EU-a, a osobito Mreže za nezarazne bolesti.

Resursi

Rad Upravljačke skupine bit će poduprt internetskim resursima u području promicanja zdravlja, sprečavanja bolesti i upravljanja nezaraznim bolestima, kao što su: