Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Преглед

За да е в добро здраве и да се чувства добре, всеки човек се нуждае от:

  • здравословен начин на хранене
  • редовна физическа активност
  • здравословно телесно тегло

Нездравословният начин на хранене и липсата на физическа активност могат да доведат до огромни здравословни проблеми и бюджетни разходи.

Малките промени в хранителните навици и редовната физическа активност могат да бъдат от голямо значение за здравето и да доведат до намаляване на риска от развитие на хронични болести. Подобряването на начина на живот може да бъде пряко свързано и с повишаването на успеваемостта на децата в училище и производителността на работниците.

Какво прави ЕС?

Действията по отношение на храненето и физическата активност са много важни за промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, а в някои области само координацията на равнище ЕС може да гарантира резултати.

С приетата през 2007 г. стратегия относно храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, се:

  • насърчават партньорствата, включително между групите, които работят в областта на храненето и физическата активност, частния сектор, правителствата, Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО);
  • поставят редица предизвикателства пред хранителната индустрия, гражданското общество и медиите, като се призовава за мащабни усилия за подобряване на рецептите на храните, отговорен маркетинг и етикетиране, насърчаване на физическата активност и др.;
  • представят плановете на Комисията за засилване на мониторинга и докладването, съвместно със СЗО, чрез инициативи като База данни за политиката в областта на храненето или Международен списък на документи относно насърчаването на физическата активност

Свързани инициативи на ЕС

Финансиране и подкрепа

Комисията финансира няколко инициативи, свързани с храненето и физическата активност, чрез инициативата EU4Health 2021-2027 г. и своята програма за обществено здраве. Тя също така управлява пилотни проекти, финансирани от Европейския парламент, за тестване на новаторски практики.

 

vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg

 


Щракнете с дясното копче на мишката и изберете съответната команда, за да изтеглите видеоклипа във формат AVI или QuickTime (.mov)

 

Най-добри практики