Skip to main content
Public Health

K udržení dobrého zdravotního stavu a životní pohody potřebuje každá osoba:

  • zdravou výživu
  • pravidelnou tělesnou aktivitu
  • zdravou tělesnou hmotnost

Nezdravé stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity mohou vést k obrovské zdravotní i finanční zátěži.

Drobné změny ve stravovacích návycích a pravidelná tělesná aktivita mohou mít značný účinek na zdraví a snížit riziko vzniku chronických onemocnění. Zdravější životní styl může také vést k lepším výsledkům dětí ve škole a ke zvýšení produktivity pracovníků.

Co v této věci dělá EU?

Angažovanost ve věci výživy a fyzické aktivity má zásadní význam pro ochranu zdraví a prevenci nemocí. V některých oblastech může přitom výsledky zajistit pouze koordinace na úrovni EU.

Strategie týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou z roku 2007:

  • vybízí k partnerství mezi pracovními skupinami zabývajícími se výživou a fyzickou aktivitou, soukromým sektorem, vládami, Evropskou komisí a Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
  • stanoví řadu výzev pro potravinářský průmysl, občanskou společnost a media, a to tím, že mimo jiné vyzývá k vylepšení receptů na potravinářské výrobky, odpovědnému marketingu a označování potravin a k propagaci fyzické aktivity
  • stanoví plány Komise na posílení monitoringu a podávání zpráv ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, a to prostřednictvím takových iniciativ, jako je např. databáze politických opatření v oblasti výživy či mezinárodní seznam dokumentů o podpoře tělesné aktivity.

Související iniciativy na úrovni EU

Financování a podpora

Prostřednictvím programu EU pro zdraví 2021–2027 a programu pro oblast veřejného zdraví financuje Evropská komise několik iniciativ zabývajících se výživou a fyzickou aktivitou. Spravuje také pilotní projekty financované Evropským parlamentem na testování nových postupů.

 

vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg

 


Video si stáhnete tak, že na odkaz kliknete pravým tlačítkem myši a soubor uložíte ve formátu AVI (.avi) či Quicktime (.mov).

 

Osvědčené postupy