Skip to main content
Public Health

Terveyden ja hyvinvoinnin perustana ovat

  • terveellinen ruokavalio
  • säännöllinen liikunta
  • painonhallinta.

Epäterveellinen ruokavalio ja liikunnan puute voivat johtaa merkittäviin terveydellisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Pienet muutokset ruokailutottumuksissa ja säännöllinen liikunta voivat parantaa terveyttä merkittävästi ja alentaa kroonisten sairauksien riskiä. Elämäntapojen parantaminen vaikuttaa myös suoraan esimerkiksi lasten koulumenestyksen ja työntekijöiden tuottavuuden parantumiseen.

Mitä EU tekee?

Ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät toimet ovat olennaisia terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen kannalta, ja joillakin osa-alueilla tuloksellisuus voidaan varmistaa vain EU-koordinoinnin avulla.

Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia (2007).

  • EU kannustaa luomaan yhteistyökumppanuuksia erilaisten ravitsemuksen ja liikunnan alalla toimivien ryhmien välillä sekä yksityisen sektorin toimijoiden, viranomaisten, Euroopan komission ja Maailman terveysjärjestön (WHO) välillä.
  • EU kannustaa elintarviketeollisuutta, kansalaisyhteiskuntaa ja mediaa yhteisiin toimiin, joilla edistetään muun muassa elintarviketuotteiden valmistusohjeiden parantamista, elintarvikkeiden vastuullista markkinointia ja pakkausmerkintöjä sekä liikuntaa.
  • EU:n strategiassa määritetään komission suunnitelmat seurannan ja raportoinnin tehostamiseksi yhteistyössä WHO:n kanssa. Tähän pyritään muun muassa ravitsemuspolitiikan tietokannan ja kansainväliset liikunnan edistämistoimet kattavan asiakirjaluettelon avulla.

Muita EU-aloitteita

Rahoitus ja tukipalvelut

Komissio rahoittaa useita ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä aloitteita EU4Health 2021-2027 -ohjelman ja kansanterveysohjelman puitteissa. Se toteuttaa myös Euroopan parlamentin rahoittamia pilottihankkeita innovatiivisten käytäntöjen testaamiseksi.

 

vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg

 


Videon lataus: napsauta hiiren kakkospainiketta ja tallenna tiedosto AVI (.avi) tai Quicktime (.mov) -muodossa.

 

Hyvät käytännöt