Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Aby zapewnić sobie dobry ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie, każda osoba potrzebuje:

  • zdrowego odżywiania
  • regularnej aktywności fizycznej
  • utrzymywania prawidłowej masy ciała.

Niezdrowy sposób odżywiania i brak aktywności fizycznej mogą skutkować ogromnymi problemami zdrowotnymi i obciążeniami dla budżetu.

Wprowadzenie niewielkich zmian do nawyków żywieniowych i regularna aktywność fizyczna mogą w dużym stopniu przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i tym samym zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe. Poprawa stylu życia może również bezpośrednio prowadzić do poprawy wyników dzieci w nauce i zwiększenia wydajności pracowników.

Jakie działania podejmuje UE?

Działania wspierające zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną mają pierwszorzędne znaczenie dla promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a w niektórych obszarach jedynie koordynacja na szczeblu UE może zapewnić wyniki.

W strategii z 2007 r. dotyczącej zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością:

  • zachęcono do tworzenia partnerstw z udziałem grup prowadzących działania w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej, a także z udziałem sektora prywatnego, rządów, Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  • określono szereg wyzwań stojących przed sektorem przemysłu spożywczego, społeczeństwem obywatelskim i mediami oraz wezwano do podjęcia szeroko zakrojonych wysiłków, między innymi na rzecz poprawy składu produktów spożywczych, odpowiedzialnego marketingu i etykietowania oraz propagowania aktywności fizycznej
  • przedstawiono plany Komisji w zakresie poprawy monitorowania i sprawozdawczości, we współpracy z WHO, w ramach takich inicjatyw jak baza danych dotyczących polityki żywieniowej czy międzynarodowy spis dokumentów dotyczących promocji aktywności fizycznej.

Powiązane inicjatywy UE

Finansowanie i wsparcie

W ramach Programu UE dla zdrowia na lata 2021–2027 (programu w dziedzinie zdrowia publicznego) Komisja finansuje szereg inicjatyw dotyczących problematyki żywienia i aktywności fizycznej. Zarządza również projektami pilotażowymi finansowanymi przez Parlament Europejski, których celem jest przetestowanie nowatorskich praktyk.

 

 


Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję „Zapisz jako”, aby pobrać plik wideo w formacie AVI (.avi) lub Quicktime (.mov).

 

Najlepsze praktyki