Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Za splošno zdravje in dobro počutje poskrbimo sami z:

  • zdravo prehrano
  • redno telesno dejavnostjo
  • normalno telesno težo

Nezdrava prehrana in telesna nedejavnost lahko povzročata veliko zdravstveno breme in proračunsko obremenitev.

Že z manjšo spremembo prehranskih navad in redno telesno dejavnostjo lahko korenito izboljšamo naše zdravje in zmanjšamo tveganje za nastanek kroničnih bolezni. Zdrav način življenja tudi neposredno vpliva na boljši učni uspeh v šoli in produktivnost delavcev.

Kako ukrepa Evropska unija

Ukrepi v zvezi s prehrano in telesno dejavnostjo so ključni za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, na nekaterih področjih pa lahko uspeh zagotovi le usklajevanje na ravni EU.

Strategija glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (2007):

  • spodbuja partnerstvo med skupinami, ki delujejo na področjih prehrane in telesne dejavnosti, zasebnimi podjetji, državnimi organi, Evropsko komisijo in Svetovno zdravstveno organizacijo
  • opredeljuje številne izzive za živilsko industrijo, civilno družbo in medije ter jih med drugim spodbuja, naj okrepijo prizadevanja za izboljšanje živilskih receptov, odgovornega trženja in označevanja ter promocijo telesne dejavnosti
  • določa načrte Komisije za krepitev spremljanja in poročanja, in sicer v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo prek različnih pobud, kot sta podatkovna baza o prehrani ali mednarodni register dokumentov o spodbujanju telesne dejavnosti

Sorodne pobude EU

Financiranje in podpora

Evropska komisija financira številne pobude v zvezi s prehrano in telesno dejavnostjo s sredstvi iz programa EU za zdravje 2021–2027 in programa javnega zdravja. Z namenom preskušanja novih praks upravlja tudi pilotne projekte, ki jih financira Evropski parlament.

 

 


Za prenos videofilma: desni klik in Shrani v obliki AVI (.avi) ali Quicktime (.mov).

 

Najboljše prakse