Skip to main content
Public Health

Innovative projekter kan få EU-støtte under sundhedsprogrammet som led i EU's sundhedsstrategi .

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere har siden 2005 stået for indkaldelser af forslag til projekter og tager sig også af tilskud, konferencer og forbindelser med støttemodtagere under sundhedsprogrammet.

Kommissionen modtager også yderligere midler fra Europa-Parlamentet til pilotprojekter , som skal forbedre fremtidige politiske initiativer inden for ernæring og fysisk aktivitet og finde frem til god praksis, så disse projekter kan bruges i andre europæiske byer eller regioner.